Velkommen til TNS Gallups Kompas analyse.

Nu følger en række sætninger om forskellige emner. Ud for hver sætning beder vi dig markere, i hvilken udstrækning du er enig eller uenig i sætningen. Du bedes vælge den grad af enighed, der svarer til din personlige opfattelse af pågældende sætning.

Meninger om samfund og politik:

Fuldstændig enig Enig Nærmest enig Nærmest uenig Uenig Fuldstændig uenig
Alting ændrer sig for hurtigt i dag
Fagforeningerne har alt for megen magt i Danmark
Man må acceptere, at det går ud over miljøet, hvis industrien skal vokse
Det er for let at få penge fra det offentlige
Det bør være frivilligt, hvorvidt man vil være medlem af en fagforening
Manden skal bestemme i hjemmet